Sơ đồ nào mới thực sự là Sơ đồ Tư duy

Thường được liên kết với sơ đồ mạng nhện, sơ đồ khái niệm hoặc brainstorm, Sơ đồ Tư duy là một công cụ tư duy trực quan. Với sự kết hợp khác biệt giữa màu sắc, hình ảnh và sự sắp xếp không gian, Sơ đồ Tư duy hoạt động hài hòa với các chức năng nhận thức của chúng ta. Chẳng hạn, trí nhớ, khả năng học hỏi, phân tích và thậm chí khả năng sáng tạo của bạn có thể được tăng cường bằng cách thực hành Sơ đồ Tư duy. Bằng cách vạch ra các từ khóa để kích hoạt các liên kết trong não, làm nảy sinh thêm ý tưởng. Sơ đồ Tư duy thường được sử dụng để hệ thống, sắp xếp và phân loại ý tưởng, Sơ đồ Tư duy là công cụ hoàn hảo để sửa đổi, tìm giải pháp sáng tạo, giải quyết vấn đề, viết và đưa ra quyết định.

Làm thế nào để tạo một Sơ đồ Tư duy

Bước 1: Tạo hình ảnh trung tâm

Hình ảnh trung tâm đại diện cho chủ đề bạn định khám phá, là điểm khởi đầu của Sơ đồ Tư duy của bạn. Hình ảnh trung tâm nên liên quan đến chủ đề chính để giúp bạn tập trung vào chủ đề của mình và có nhiều màu sắc để kích thích sự hứng thú của bạn.

Bước 2: Thêm các nhánh chính

Các nhánh chính tỏa ra từ hình ảnh trung tâm sẽ đại diện cho có ý chính trong bài học. Thêm các ý chi tiết nhỏ hơn nối từ nhánh chính để bổ sung và làm rõ thông tin ở nhánh chính. Với Sơ đồ Tư duy bạn có thể liên tục thêm các nhánh mới để mở rộng ý tưởng mà không bị hạn chế.

Bước 3: Thêm Từ khóa trên các nhánh

Trên mỗi nhánh là một từ khóa đại diện cho nội dung của nhánh. Chỉ nên sử dụng một từ khóa thay vì nhiều từ hay cả câu khiến Sơ đồ Tư duy dài dòng và khó ghi nhớ.

Bước 4: Dùng mã màu cho các nhánh

Sơ đồ Tư duy khuyến khích sự kết hợp chức năng của cả hai bán cầu não như logic, số và sáng tạo. Ví dụ, mã màu trong Sơ đồ Tư duy thúc đẩy tư duy toàn não bộ, nó liên kết các thông tin logic với màu sắc giúp liên tưởng và ghi nhớ nhanh chóng. Nó cũng cho phép bạn phân loại, đánh dấu, phân tích thông tin và tạo ra nhiều kết nối đến các thông tin khác.

Bước 5: Vẽ hình ảnh minh họa

Một bức tranh bằng một ngàn từ. Hình ảnh có khả năng truyền tải thông tin nhiều hơn nhiều lần so với từ ngữ khi não bộ cần nhớ lại ngay lập tức. Trước khi trẻ học một ngôn ngữ mới, chúng thường tưởng tượng các hình ảnh gắn liền với các từ ngữ mới. Sơ đồ Tư duy giúp phát huy tối đa tiềm năng xử lý hình ảnh của bộ não như ta vẫn thường làm khi còn nhỏ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *