Sơ đồ tư duy – cơ bản

Tạo lập sơ đồ tư duy chuẩn xác và sáng tạo, thực hành ứng dụng trực tiếp vào các môn học trên trường và cuộc sống. Văn – Sử – Địa để ghi nhớ, Toán – lý – hóa để tổng hợp kiến thức.

CƠ BẢN – BASIC

Ứng dụng sơ đồ tư duy vào thực tế môn học và cuộc sống

Chương trình

nội dung

 • Thiết lập và củng cố niềm tin vào khả năng của não bộ, hiểu về chức năng khác nhau của não trái và não phải để có thể sử dụng toàn bộ não bộ trong các hoạt động tư duy, học tập, biết về khả năng vô tận, tiềm ẩn của bộ não.
 • Bố cục, thành phần và quy tắc trong sơ đồ tư duy
 • Sắp xếp và ghi nhớ thông tin bằng sơ đồ tư duy
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy tóm tắt và sáng tác câu chuyện
 • Dùng bộ câu hỏi và tạo sơ đồ tư duy khơi mở, sáng tạo và triển khai ý tưởng.
 • Học cách ôn tập hiệu quả để chinh phục kỳ thi
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy vào các môn học thuộc
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy để tổng hợp thông tin các môn toán – lý – hoá
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc thiết lập mục tiêu trong tương lai

Lợi ích

Kết quả

 • Biết đọc, tạo sơ đồ tư duy
 • Tạo sơ đồ tư duy theo đúng quy tắc, huy động được tối đa tiềm năng não bộ.
 • Dùng sơ đồ tư duy để khơi mở, sáng tạo và triển khai ý tưởng
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy trong các môn học trên trường
 • Dùng sơ đồ tư duy để sáng tạo tưởng tượng
 • Nắm rõ cách học tập và ôn tập hiệu quả để chinh phục kỳ thi

Sơ đồ tư duy – Trung cấp

Kết hợp sơ đồ tư duy và siêu trí nhớ giúp việc ghi nhớ giúp việc học thuộc giờ đây chỉ trong nháy mắt.

Intermediate – Trung cấp

Đột phá khả năng ghi nhớ hiệu quả

Chương trình

Nội dung

 • Phát huy sáng tạo trong sơ đồ tư duy
 • Phương pháp ghi nhớ thông tin bằng liên tưởng
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy kết hợp kỹ thuật siêu trí nhớ để học thuộc thơ/ văn và môn ngoại ngữ
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy kết hợp kỹ thuật siêu trí nhớ để nhớ các ngày tháng lịch sử và các thông tin khoa học.
 • Ứng dụng phương pháp ghi nhớ vào sơ đồ tư duy
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng mềm: Tìm hiểu thông tin, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, ra quyết định, giao tiếp ứng xử,
 • ứng phó tình huống, làm việc nhóm, bảo vệ và kiểm soát bản thân…
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy để tìm hiểu thông tin về các chủ điểm trong cuộc sống
 • Động lực vượt qua sự lười biếng
 • Công thức chinh phục kỳ thi

.

Lợi ích

Kết quả

 • Hình thành tư duy sáng tạo với sơ đồ tư duy
 • Nắm được kỹ thuật siêu trí nhớ để ghi nhớ thông tin nhanh chóng và hiệu quả
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy kết hợp với kỹ thuật siêu trí nhớ để học thuộc thơ/ văn/ truyện ngắn.
 • Học ngoại ngữ nhanh hơn, hiệu quả hơn với sơ đồ tư duy kết hợp với kỹ thuật siêu trí nhớ.
 • Ghi nhớ ngày tháng lịch sử, các thông tin khoa học nhanh chóng và hiệu quả.
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy để tổng hợp và phân tích thông tin
 • Rèn luyện kỹ năng mềm bằng sơ đồ tư duy: Tìm hiểu thông tin, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, ra quyết định…
 • Có động lực vượt qua sự lười biếng
 • Nắm được công thức chinh phục kỳ thi

Sơ đồ tư duy – Nâng cao

Tăng tốc độ đọc lên ít nhất 2 lần, kết hợp với Sơ đồ tư duy giúp giảm thời gian đọc và ghi chép đáng kể.

Advanced – Nâng cao

Tăng tốc đọc và ghi chép

Chương trình

Nội dung

 • Các phương pháp thể hiện thông tin một cách sáng tạo trên sơ đồ tư duy
 • Nắm bắt và hiểu rõ để loại bỏ các thói quen đọc chậm
 • Nắm bắt phương pháp và hình thành thói quen đọc nhanh
 • Rèn luyện mắt và các phương pháp đọc nhanh
 • Ứng dụng phương pháp đọc nhanh kết hợp tạo sơ đồ tư duy
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy để tốc ký.
 • Ứng dụng đọc nhanh và sơ đồ tư duy để nắm bắt, tổng hợp, phân tích thông tin.
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy để thuyết trình, lập kế hoạch
 • Phương pháp tưởng tượng, thư giãn, giải toả căng thẳng

Lợi ích

Kết quả

 • Tạo sơ đồ tư duy thành thục và sáng tạo
 • Nâng tốc độ đọc sách lên ít nhất gấp đôi
 • Biết kết hợp đọc nhanh với sơ đồ tư duy để tốc ký
 • Thành thục kỹ năng ứng dụng sơ đồ tư duy vào các mục đích khác nhau: Tìm hiểu thông tin, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, ra quyết định…
 • Thành thục kỹ năng dùng sơ đồ tư duy để tổng hợp, phân tích thông tin và khai triển ý kiến cá nhân.

Làm chủ sơ đồ tư duy

Sử dụng thành thạo, nhuần nhuyễn bộ kết hợp 3 phương pháp hiện đại học thông minh thế kỷ 21.

Master-Làm chủ

Học trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng.

Chương trình

Nội dung

 • Ứng dụng kỹ thuật đọc nhanh, siêu trí nhớ kết hợp với sơ đồ tư duy
 • Dùng kỹ thuật đọc nhanh và sơ đồ tư duy để tóm tắt quyển sách
 • Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ thông tin từ ngữ và ngày tháng
 • Rèn luyện kỹ năng đọc nhanh
 • Rèn luyện thành thục các kỹ năng tìm kiếm thông tin (đọc nhanh), tổng hợp, phân tích thông tin (sơ đồ tư duy) và thuyết trình, giảng lại thông tin (siêu trí nhớ)

Chương trình

Lợi ích

 • Làm chủ sơ đồ tư duy
 • Thành thạo các kỹ năng học và kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ năng đọc nhanh, siêu trí nhớ và sơ đồ tư duy.
 • Ứng dụng thành thạo các kỹ năng vào môn học
 • Thành thục kỹ năng tìm kiếm thông tin (đọc nhanh), tổng hợp, phân tích thông tin (sơ đồ tư duy) và thuyết trình, giảng lại thông tin (siêu trí nhớ)
 • Quản lý cảm xúc, thư giãn, tưởng tượng, giải tỏa căng thẳng.