CÁC KỸ THUẬT HỌC TẬP LẠC HẬU

Một lý do quan trọng dẫn đến kết quả học tập kém là do chúng ta đang sử dụng các kỹ thuật học tập lạc hậu trong khi lượng thông tin mà chúng ta muốn học sinh phải học thì quá nhiều.

Trong giáo dục truyền thống, thông tin được cung cấp hoặc “được dạy” theo các lĩnh vực kiến thức khác nhau và vây quanh người học. Các mũi tên đi từ hướng môn học đến người học. Người học đơn thuần được cung cấp thông tin và có bổn phận tiếp thu, học và nhớ càng nhiều càng tốt.

Chúng ta đã “bao vây” người học bằng một mớ bòng bong các lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi người học phải học, nhớ và hiểu hàng loạt môn đáng sợ dưới những tên gọi như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Triết học, Lịch sử, Địa lý, Anh văn,…

Như trong hình trên, chúng ta đang chú trọng quá mức đến lượng thông tin ở đa lĩnh vực. Chúng ta cũng quá xem trọng đến việc yêu cầu người học theo các mẫu có trước hoặc những mô hình được ấn định sẵn như bài thi hoặc các bài tự luận trang trọng.

Trong các hình thức học mới, những trọng tâm trước đây được đảo ngược. Thay vì dạy người học các vấn đề khác nhau, trước tiên chúng ta dạy họ về chính bản thân họ – kỹ thuật học tập, tư duy, nhớ lại, sáng tạo, giải quyết vấn đề, …

Dĩ nhiên, không thể đạt được hiệu quả nếu áp dụng các phương pháp trên cho tất cả sách học. Ai cũng biết việc học Văn và Toán hoàn toàn khác nhau. Muốn học đúng cách, chúng ta cần có kỹ thuật học tập phù hợp, không thể áp đặt cùng một phương pháp cho tất cả các tài liệu.

Thay vì dội bom người học bằng sách vở, công thức và bài thi, chúng ta nên chú trọng đến việc hướng dẫn cách học hiệu quả nhất. Chúng ta phải chủ động tìm hiểu cách hoạt động của mắt khi đọc, cách chúng ta nhớ, tư duy, sắp xếp ghi chú, giải quyết vấn đề… Nói chung là cách chúng ta tận dụng các khả năng của mình trong bất kỳ ngành học nào.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *