Entries by admin

NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI LẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY

Lập Sơ đồ Tư duy là phương pháp cách mạng nhằm tận dụng các nguồn tài nguyên vô tận của bộ não. Nhưng để tạo lập một Sơ đồ Tư duy chuẩn xác cần tránh các vấn đề dưới đây. Tạo ra những Sơ đồ Tư duy không thật sự là Sơ đồ Tư duy […]